PROJEKT HRAVĚ O PREVENCI JE V ROCE 2018 PODPOŘEN MZ V DOTAČNÍM PROGRAMU NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ,
ÚSTECKÝM KRAJEM V DOTAČNÍM PROGRAMU PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2018.